3D Lazer Tarama Nedir?
3D Lazer Tarama ya da LIDAR ( Light Detection and Ranging), 3 boyutlu veri toplamak için bir yüzey üzerine yansıtıcı olmaksızın, doğrudan lazer ışını gönderme işlemidir. Yüzey verisi, 3 boyutlu noktaları kaydeden lazer tarayıcıya monte edilmiş bir kamera tarafından yakalanır. Toplanan 3 boyutlu veri noktaları, incelenen yüzeyi temsil eden bir nokta bulutu oluşturmak için derlenir.

Nokta bulutları, sinyal yoğunluğu dönüşü ile bağlantılı olarak olarak değişik renklerde görünebilir ya da dijital bir kamerayla gerçek renkte görüntülenebilir. Bu teknik sayesinde, erişilmesi güç olan yüzeyler, karmaşık geometrik detaylı cisimler ya da iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle yapılması tehlikeli olan ölçüm işlerinde hızlı, hassas ve güvenli bir çözüm sağlanır.

3D Lazer Taramanın Avantajları Nelerdir?
Lazer tarama sahada yapılan ölçüm işlerinde hız kazandırdığı gibi toplanan ham veri üzerinde tekrar tekrar inceleme ve çalışma imkanı sağlar. Bu sayede maliyet ve doğruluk en kolay şekilde elde edilmiş olur.

3D Lazer Tarama ile Biz Neler Yapıyoruz?

Topoğrafik İhtiyaçlar için Çözümler

Yüksek doğruluk ve düşük maliyet ile yeryüzü haritalama çalışmalarında rekabetçi çözümler sunuyoruz. İhtiyaç duyulan tüm harita çalışmalarında, toprak işlerinde ya da iş güvenliği hassasiyetlerinin ön planda olduğu işlerde hızlı çözümler üretiyoruz.

Endüstri Çözümleri

Büyük hastaneler, boru hatları, tanklar, fabrika yapıları, silolar ve üretim hatları gibi endüstriyel yapılarla ilgili tüm projelendirme ihtiyaçlarında ya da durum tespitlerinde hızlı çözümler sunabilmekteyiz.

Mimarlık ve Arkeoloji için Çözümler

Mimarların ihtiyaç duyduğu tüm durumlarda, bina modelleme, kent dokusu, tasarım, restorasyon, ve arkeolojik çalışmalarda ihtiyaç duyulan veri toplama süreçleri yürütülmektedir.

Enerji Sektörü Çözümleri

Rüzgar enerji santralleri, tribünler, enerji iletim hatları ve yapıları, baraj setleri, deformasyon analizleri vb. tüm uygulama ihtiyaçlarında hızlı çözümler sunuyoruz.

Madencilik Çözümleri

Maden sahalarında ihtiyaç duyulan veri toplama işi sıklıkla iş güvenliği açısından önemli tehlikelerle karşılaşılmasına neden olabilmektedir. 3D lazer tarama ve fotogrametrik yöntemler ile yüksek doğruluk ve bütçe dostu çözümler sunulabilmektedir.

Havacılık, Denizcilik ve Mühendislik Çözümleri

Hava araçları ve deniz taşıtlarıyla ilgili mühendislik ihtiyaçlarında veri toplamak çoğunlukla kompleks bir hal alabilmektedir. Büyük yüzeylerde yapılan çalışmalar tasarım ve uygulama aşamasında farklılıklar gösterebilmektedir. İmalata ilişkin kontrol ve tespitlerin hızlı ve doğru şekilde yapılması 3D lazer tarama teknolojisiyle mümkün olmaktadır. Deformasyon analizlerinin yapılması ya da bakım onarım çalışmalarında da bu teknolojinin kullanılması araçların işletmeye alınma süreçlerini dramatik ölçüde kısaltmaktadır.

Tersine mühendislik çalışmaları, büyük gövdelerin standart olmayan yüzeylerinin tespitinde ve uygulama projesi ile imalat sonrası kalite kontrol süreçlerinde yine 3d lazer tarama teknolojisiyle daha verimli sonuçlar edilmesi mümkündür.